Bạn đã hiểu đúng về thị trường phái sinh

Thị trường phái sinh là công cụ tài chính mà ở đó, giá trị tài chính la chúng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào giá của một tài sản cơ sở. Thị trường này hiên nay đang nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng. Bạn muốn đầu tư vào thị trường này? Bạn đang có nhiều vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh cần được giải đáp? Bạn có tự tin mình hiểu đúng nhất về thị trường nhạy cảm này?


Thị trường phái sinh là công cụ tài chính được giới đầu tư tài chính quan tâm

Thị trường phái sinh và những kiến thức cần biết

Thị trường phái sinh là thị trường dành cho những công cụ mang tính hợp đồng, những công cụ tài chính phái sinh. Trong đó, thành quả của chúng được xác định thông qua hoặc được xác định dựa trên những công cu tài sản khác.

Nói về nguồn gốc của thị trường này, có lẽ là vài thế kỷ trước. Nó phát sinh trong những giao dịch, thỏa thuận như sàn giao dịch lúa gạo Dojima. Khái niệm phái sinh hiện nay vẫn chỉ là một thuận ngữ kinh tế mới mẻ. Song, trong nhiều giao dịch kinh tế hiện nay thì giao dịch phái sinh vẫn rất phổ biến. Thậm chí, phái sinh còn được tách ra thành một thị trường riêng biệt để nghiên cứu và tìm hiểu.


Thị trường phái sinh được chia thành nhiều loại hợp đồng

Trong thị trường phái sinh, hầu hết các thỏa thuận được phân loại chung bằng các mối quan hệ giữa tài sản cơ sở và phái sinh đó như quyền chọn, hoán đổi, kỳ hạn,… Trong thị trường phái sinh, giao dịch chứng khoán có thể được phân chia thành 4 loại chính đó là:

– Hợp đồng có kỳ hạn: Là thỏa thuận giữa hai bên trong việc giao dịch mua, bán một loại tài sản nhất định trong một khoảng thời gian được xác định cụ thể tại thời điểm hiện đại.

– Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

– Hợp đòng quyền chọn: Loại hợp đồngnày bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán. Người nắm hợp đồng có quyền mua và bán một loại tài sản với mức giá nhất định trong thời điểm xác định cụ thể. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch.

– Hợp đồng hoán đổi: Là thỏa thuận giữa hai bên trong việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh. Trong hợp đồng, thời điểm hoán đổi và các dòng tiền cũng sẽ được quy định và tính toán cụ thể.


Thị trường phái sinh là yếu tố quan trọng của thị trường tài chính

Tại sao nên tìm hiểu về thị trường phái sinh?

Thị trường phái sinh cũng như các sản phẩm của giao dịch phái sinh là yếu tố quan trọng của thị trường tài chính. Tại hầu hết các nước có thị trường phát triển thì đa phần thị trường phái sinh là thành tố giúp giao dịch diễn ra hiệu quả và nhanh chóng nhất. Đối với nhà đầu tư và giới kinh doanh, các nhà đầu tư có thêm công cụ để lựa chọn chiến lược đầu tư hợp lý.

Điểm mạnh của thị trường phái sinh chính là người nắm giữa có thể dễ dàng chuyển giao rủi ro cho những người có thể chấp nhận những rủi ro đó (những nhà đầu cơ). Điều này giúp doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng quản trị được rủi ro tài chính. Tuy nhiên, các nhà đầu cơ có ý định thao túng thị trường cũng không dễ dàng. Thị trường phái sinh giúp nâng cao tính lành mạnh cho thị trường, đáng để tìm hiểu và tham gia.